Ulica Vladimira Nazora u drugoj polovici 1920. godina

Ulica Vladimira Nazora u drugoj polovici 1920. godina

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.