Ivo Ott 1973. godine fotografira sa Prakticom

Ivo Ott 1973. godine fotografira sa novom Prakticom koja mu je nakon Altixa bila veliki foto-napredak

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.