Pavlinski samostan i crkva Majke Božje Snježne u Kamenskom

Pavlinski samostan i crkva Majke Božje Snježne u Kamenskom 1991. - 1995.

Stranice

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.