Vjenčanja Božidara Mažuranića s Irenom pl. Türk od Karlovca grada 1914.

Vjenčanje Božidara Mažuranića s Irenom pl. Türk od Karlovca grada 20. travnja 1914. Slika je snimljena pred sjevernim pročeljem dvorca Türk-Mažuranić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.