Otilija pl. Türk rođ. Reiner i Vladimir Mažuranić 1914.

Na fotografiji Otilija pl. Türk rođ. Reiner i Vladimir Mažuranić, predsjednik Akademije znanosti i umjetnosti (sin bana Ivana Mažuranića). 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.