Ljekarna Grgur Ninski 1960.-tih godina

Ljekarna Grgur Ninski 1960.-tih godina: Mira Bišćan, Vera Hauptfeld i Ankica Lacković

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.