Lipa 1970.-tih godina

Lipa 1970.-tih godina
Snimio Josip Žunić (stariji)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.