Hotel Korana u travnju 1979. godine (na slici Ana Schiller, rođena Mikšić)

Hotel Korana u travnju 1979. godine (na slici Ana Schiller, rođena Mikšić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.