Sajam automobila subotom od 8 do 12 sati 1978. godine na Tržnici

Sajam automobila subotom od 8 do 12 sati 1978. godine na Tržnici u Novom centru

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.