Dani piva 1984. godine

Plakat, program prvih Dana piva 1984. godine održanih od 5. do 12. rujna 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.