Zdenka Sorko s ocem Dragutinom na izletu na Plješivici 1936. godine

Zdenka Sorko s ocem Dragutinom Sorko (u sredini) i sasvim desno nepoznata osoba, na izletu na Plješivici 1936. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.