"Stari plac" (tržnica) početkom 1950.-tih u Zvijezdi

"Stari plac" (tržnica) početkom 1950.-tih u Zvijezdi

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.