Dvorište u Frankopanskoj ulici 1952. godine: Žarko Mileusnić, Nevena Mikić, Ferdo Hibler, Drago Fleis i Aleksandar Aco Mikić

Dvorište u Frankopanskoj ulici 1952. godine: Žarko Mileusnić, Nevena Mikić, Ferdo Hibler, Drago Fleis i Aleksandar Aco Mikić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.