Ekipa u Galeriji na Rakovcu 1988. godine - Drc, Gobac, Bagzi, Slovenac, Saba, Sale

Karlovac, Rakovac, - 1988. - Ekipa u Galeriji na Rakovcu, Davor Gobac, sada zvijezda ima prst za fotografa...
- Drc, Gobac, Bagzi, Slovenac, Saba, Sale -
Foto: Bruno Konjevic -Kljus

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.