Radnice tvornice Vunateks na izletu na Petrovoj gori 1956. godine

Radnice tvornice Vunateks na izletu na Petrovoj gori 1956. godine  (Barbara Burić)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.