Alfred Krupa i Berislav Frkić na Venecijanskom bijenalu 1980. godine

Alfred Krupa i Berislav Frkić na Venecijanskom bijenalu (Biennale di Venezia) 1980. godine

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.