Blagdan Velike Gospe na Kamenskom 1958. godine, djevojke koje su nosile kip Gospe

Blagdan Velike Gospe na Kamenskom 1958. godine, djevojke koje su nosile kip Gospe

HVALA Neno Osterman (uz pomoć stare majke) : Ana Skolan, Ana Baćurin , Ljubica Novosel , Đurđa Osterman , Đurđa Bedeniković, Ana Grginčić , Draga Vraneša - zadnju ne znamo...( prezimena naravno djevojačka)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.