Male planinarke na Japetiću 16. svibnja 1954. godine

Male planinarke na Japetiću 16. svibnja 1954. godine

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.