Ispred Zorin doma 1983. godine: Dubravka Fak, Darko Fak, Danči Benić, Marina, Tihomir Horvat - Tamba (pokojni), Marinko Stepinac - Stepi i Raf Kajfež

Ispred Zorin doma 1983. godine: Dubravka Fak, Darko Fak, Danči Benić, Marina, Tihomir Horvat - Tamba (pokojni), Marinko Stepinac - Stepi i Raf Kajfež

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.