Dubovac 1929. godine - pogled iz Šporerove ulice

Dubovac 1929. godine - pogled iz Šporerove ulice

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.