Šanac 1930.-tih: Ulica Đuke Bencetić - Ulica Martina Gambona

Šanac 1930.-tih: Ulica Đuke Bencetić - Ulica Martina Gambona 

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.