Kapelica sv. Križa kod „Novih vrata“ (Radićeva ulica)

Kapelica sv. Križa kod „Novih vrata“ (na kraju Radićeve ul.) bila je poznata po raspelu glasovitom od davnina radi velikih milosti i štovanja. Prema jednoj predaji raspelo je doneseno iz Bosne kada su kršćani bježali pred Turcima i postavljeno otprilike na raskrižju gdje se danas nalazi OŠ Dragojla Jarnević. Tu je prema legendi stajalo do 1730. godine. Prema drugoj predaji raspelo velikog raspona sa Kristovim tijelom veličine 195 x 125 cm rad je franjevca i kipara Dionizija Hoffera i Ive Schweigera (1720.). Na prijedlog generala i podmaršala Franje Preissa, 1767. godine izgrađena je kapelica posvećena sv. Križu. U nju je svečanom procesijom u prisustvu vojske 1. svibnja iste godine postavljeno čudotvorno raspelo. Nacrt za kapelicu izradio je kapetan Geomelfi Schorat, a najveći trošak izgradnje podnio je podmaršal Preiss. Pod kapelice bio je popločen šarolikim granitnim pločama, a zidove su oslikali zagrebački slikar Milan Pernar i soboslikar Ivan Kolić. Obojica su tada služila vojni rok u Karlovcu u 26. kraljevskoj domobranskoj pješadijskoj pukovniji. Stolarske i bravarske radove izveli su tada poznati karlovački obrtnici Ljudevit Škiljan i Stjepan Brezarić, koji je stanovao tik uz „Gradsku stražu“ unutar tvrđave. Po završetku radova kapelica je bila blagoslovljena, a svečanom su činu prisustvovale čete 96. i 26. pukovnije sa svojom limenom glazbom. Tada je postavljen i novi oltar kojeg su ručnim radovima uredile Karlovčanke: Marija Šulc, Slava Kučera i Slava Hauptfeld. Oko kapelice je uređen vrt s ukrasnim cvijećem i drvećem, opasan drvenom ogradom. Obnavljana je 1803., a nova ulazna vrata u kapelicu iskovali su karlovački obrtnici. Zatim su 1823. postavljena dva pobočna oltara. Godine 1842. kapelu, prije pokrivenu drvenim daščicama i šindrom, dao je pokriti crijepom tadašnji gvardijan Augustin Večerina. „Svjetlo“ 1.svibnja 1884. piše da „3. svibnja u kapeli sv. Križa ide svake godine mnogo svieta i školska mladež u obhodu da proslave spomen „Našašća sv. Križa“. Ako je na taj dan kakova zaprieka onda je svetkovina 1. svibnja, na dan sv. apostola Filipa i Jakova. Mise su se služile za dobar urod u poljima, protiv tuče, poplave i drugih pošasti. Dobrovoljnim prilogom karlovačkih građana i tadašnjeg majora Kolomana pl. Horvata, stacioniranog u Knez Gorici kod Vukmanića kapela je generalno prepravljena 1914. Radnici su uglavnom bili vojnici 96. cesarske i kraljevske karlovačke pješačke pukovnije koja je bila poznata i pod imenom Pukovnija baruna Ramberga br. 96. Ipak su s vremenom svi popravci bili uzaludni, jer je radi slabog terena kapelica popucala, a zbog vlage izgubila dekoraciju. Srušena zimi 1957. / 58. Franjevci su uspjeli spasiti raspelo koje su stavili u kapelicu Presvetog Trojstva, prvobitno posvećenu sv. Nepomuku, a zatim Majci Božjoj Lurdskoj. Crkveno zvono koje se nalazilo na tornjiću kapelice prvobitno je stajalo na krovu samostana i služilo franjevcima kao školsko zvono. Danas se nalazi u franjevačkom samostanu. Kao živi svjedok iz razdoblja kapelice sv. Križa postoji još jedino staro stablo katalpe. (Biserka Fabac)

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.