Gundulićeva ulica 1930.-tih godina (u pozadini Preradovićeva ulica)

Gundulićeva ulica 1930.-tih godina (u pozadini Preradovićeva ulica)

povećaj fotku!

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.