Miljokaz 1980.-tih godina

Miljokaz na Jozefini klasicistički je obelisk koji se do gradnje „Više djevojačke škole“ (danas OŠ „Braća Seljan“) nalazio na početku Senjske ulice, na nekadašnjem konjskom sajmištu. Na današnju poziciju, na kraju Velike promenade, premješten je 1893. g. na inicijativu Društva za poljepšavanje grada Karlovca. 
Miljokaz je spomenik Jozefini, cesti koja se gradila od 1770. – 1779. Graditelj je bio major Strupy, a ime je dobila po tadašnjem vladaru Josipu II. Kad je napravljena spajala je Beč sa Senjom, najbližim gradom na hrvatskom Jadranu. Cesta je 1833 . – 1845. obnavljana pod upravom vojnog graditelja i časnika Josipa Kajetana Knežića, tada je miljokaz i postavljen. Karlovčani su ga dugo zvali „Knežićev miljokaz“.
(„Stari Karlovac ulice kuće ljudi“, Radovan Radovinović)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.