Sokolski dom

U današnjoj Ulici kralja Tomislava karlovačko Sokolsko društvo kupilo je 1925.g. zemljište za izgradnju doma. Zgrada je izgrađena po projektu Frane Lušičića 1934.g., u izvedbi građevinske tvrtke ing.Branka Petrovića. "Jugoslavenski sokolski dom " otvoren je 15.07.1934. Kad je sagrađen Sokolski dom , do tada "Nova "ulica , dobiva ime Čeha Miroslava Tyrša, osnivača sokolskog pokreta. Dvorana je bila jedna od modernijih u Jugoslaviji. U organizaciji sportskih društava ,osim sportskih održavane su i kulturno-zabavne aktivnosti. Tijekom II. svjetskog rata jedno je vrijeme bila "ustaški stan". Poslije II. svj. rata zgradom je upravljalo "Društvo za tjelesni odgoj Partizan". Od 1975.g.objektom s otvorenim igralištem upravlja RO "Mladost". (Biserka Fabac)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.