Tito na Starom gradu Dubovcu 1971. godine

 Lijevo Milan Rakas a desno Rudolf Ruda Dubravčić dariva Josipa Broza Tita

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.