Elektroni

S lijeva na desno: melodika - Marijan Klobučar, dolje gitara - Ivica Bičanić, sredina gitara - Miro Stern, sredina stoji - Novosel ?, bubnjevi - Branko Spudić, zadnji gitara - Jura Grossinger

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.