VAGA

Vaga 1970. (prva VAGA) - u Sportskoj dvorani više od 4000 posjetitelja

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.