VAGA

U pozadini Ivica Ico Sertić (s naočalama), iznad njega stoji Antun Lala Petrekanić, zatim stoji Edita Gojak (dijete ?) i, s kutijom, Ladislav Medunić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.