Ulazak Nijemaca i Talijana u Karlovac 11. travnja 1941.

Oklopno izvidničko vozilo je SdKfz 231

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.