Korzo - Bundeshaus (“Zadružna kuća”)

Za moju generaciju to je bila "Majka i dijete", kako se zvao nekadšnji "Tekstilov" dućan na ovoj lokaciji. Uvijek mi je to bio dio Korza i zapravo me iznenadilo da je to početak Gundulićeve ulice (nastavak je preko ceste). Sagrađena je oko 1864. godine zajedničkim ulaganjem dvadesetak zadrugara-poduzetnika. ""Etažirana" je na 44 prostorne jedinice (22 u prizemlju i isto toliko na katu) i može se smatrati prvim karlovačkim obrtničko-trgovačkim centrom. (Usp. Radovinović, R: Stari Karlovac-ulice, kuće, ljudi, str. 99/100)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.