Umjetničko klizanje 1938.

Na fotografiji su Rudolf Baeuerle, njegova supruga Ema Bauerle, te njihovi sin i kći Josip i Dora. Fotografija je snimljena 2. siječnja 1938. na klizalištu pored Hrvatskoga doma. S lijeva na desno (podatak: Ivana Ciganović r. Drganc, XII. 2014.): Josip (Puba), Dora, Emina sestra (prezime Hunka), Ema i Rudolf.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.