Korzo 1945.

Dubravka Mrkonjić - Urisk, autor fotografije je njen tata - Ivan Mrkonjić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.