Hokej 1. siječnja 1942.

Hokej 1. siječnja 1942. - Pobjeda nad Varaždinom

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.