Auto pošta Karlovac - Kamanje

Auto pošta Karlovac-Kamanje radila je navodno od 1948/9. do 1965., u početku je bila u(na) kamionu, a kasnije u posebnom autobusu. Fotografija je iz seta propagandnih razglednica (motorna vozila pošte) HPT muzeja i snimljena je 1953.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.