Izgradnja nebodera Narodne banke (SDK-a, Fine...)

1961. godine izgrađen je neboder Narodne banke (poslije SDK-a, pa Fine)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.