Fotografski paviljon Stjepana Šantića

Fotografski atelier u vlasništvu Stjepana Šantića izgrađen je 1919. g. prema projektu Frey-a, Foschia i Kozjaka; danas ULAK. Šantićevi su stanovali iznad gospođe Josipe Kramer, u drugom katu Senjske 8 (tada broj 10). Aleksandar Šantić, "lijepi Saša", sin Stjepanov, student i susjed Stanka Lasića bio je ustaški dužnosnik, za kojeg je kolao glas po Karlovcu, kao javna tajna, da je sudjelovao u ubojstvu Milana Vujičića, advokata, važnog člana Samostalne demokratske stranke, koji je surađivao sa HSS-om i bio intimus bana Šubašića - Autobiografski zapisi, Stanko Lasić, izdanje 2000. Zagreb (Biserka Fabac)

Fotografiju snimio: Stjepan Šantić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.