Poleđina fotografije

Poleđina fotografije sa pečatom OZNE/UDBE i tekstom "Šantić u poslu - gestapo"

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.