Fotograf Stjepan Šantić

Fotograf Stjepan Šantić snimljen kako fotografira proslavu 1. godišnjice NDH 10. travnja 1942. godine na Trgu bana Jelačića

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.