Stjepan Šantić - autoportret

Fotografija je iz zbirke uglednog karlovačkog novinara Pepića (Josipa) Đurića

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.