Maturalni ples gimnazijalaca 1963. godine

Maturalni ples gimnazijalaca 1963. godine u Hrvatskom domu

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.