Odlikovane medicinske sestre Karlovčanke – Crveni križ 1916.

Fotografije H. Brauner-a, na naličju, olovkom, piše “Odlikovane medicinske sestre Karlovčanke – Crveni križ 1916.” U sredini u crnom: Pucel, Vilim pl. Reiner predsjednik Društva Crvenog križa u Karlovcu i Rudolf Heintrel; Neke od medicinskih sestara: Oršanić, Horvat, Bačar, Kučera, Popović, Haslinger, Lukinić, Knobloch, Beck, Sauerbrunn, Bratanić, Maršić, Valjak, Heintzel, Swatschina, Šmiđ, Gostl i Prebil

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.