Alma Hoffmann 1931. godine

Tekst na poleđini fotografije: Vilko! Za sjećanje na mladost za Tvoju buduću starost sadašnja Tvoja vjerenica i buduća žena Alma

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.