Stari Grad Dubovac

BAZNI 3D modeli Dubovca i Karlovca koji su nastali 2012. za plakat Streličarskog turnira u organizaciji Dubovačkih streličara “1001 šalica Turske kahve i 1 Stari Grad Dubovac” u okviru popularnog Sajma vlastelinstva Dubovac

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.