Strossmayerov trg

Strossmayerov odnosno tadašnji JOSIPOV trg - sa lijeva na desno: PROVIANTHAUS, GRADSKA VJEĆNICA, TEMPLARSKA KAPELA SV. JOSIPA, KURIJA ZRINSKI (danas Gradski muzej Grada Karlovca)

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.