Neven Cetinjanin kod gradonačelnika Damira Jelića

Neven Cetinjanin na sastanku kod gradonačelnika Grada Karlovca Damira Jelića 20. siječnja 2014.
Predstavljanje rada na 3D vizualizacijama i projektima vezanim uz revitalizaciju Zvijezde.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.