Zbora OŠ Dragojle Jarnević 1976.

Zbora OŠ Dragojle Jarnević fotografirana ispred škole 8. svibnja 1976.

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.