Snjeguljica i sedam patuljaka 1952.

Snjeguljica (Branka Mrkonjić/Rončević) i sedam patuljaka 1952. godine 

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.