Maturantice Gimnazije 1961. (4.B)

Maturantice Gimnazije 1961. (4.B) sa prof. Nadom Šašel

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.