Nepokoreni grad - Trojanski konj - Doroteja Medarić Pestak i Miroslav Medarić

Nepokoreni grad - Trojanski konj (epizoda) snimano u Karlovcu 23. 11. 1980. - Doroteja Medarić Pestak i Miroslav Medarić

Sva prava fotografija postavljenih na kafotka.net su pridržana od strane njihovih autora ili vlasnika i bez autorovog se pismenog odobrenja ne smiju kopirati niti upotrebljavati na bilo koji način. ALL RIGHTS RESERVED.